1655293639Array ( [0] => Array ( [filename] => 1655293671_0_EIDON-SS23-TYPOI-MAGIO_Page_01.jpg ) [1] => Array ( [filename] => 1655293671_1_EIDON-SS23-TYPOI-MAGIO_Page_02.jpg ) [2] => Array ( [filename] => 1655293671_2_EIDON-SS23-TYPOI-MAGIO_Page_03.jpg ) [3] => Array ( [filename] => 1655293671_3_EIDON-SS23-TYPOI-MAGIO_Page_04.jpg ) [4] => Array ( [filename] => 1655293671_4_EIDON-SS23-TYPOI-MAGIO_Page_05.jpg ) [5] => Array ( [filename] => 1655293671_5_EIDON-SS23-TYPOI-MAGIO_Page_06.jpg ) [6] => Array ( [filename] => 1655293671_6_EIDON-SS23-TYPOI-MAGIO_Page_07.jpg ) [7] => Array ( [filename] => 1655293671_7_EIDON-SS23-TYPOI-MAGIO_Page_08.jpg ) [8] => Array ( [filename] => 1655293671_8_EIDON-SS23-TYPOI-MAGIO_Page_09.jpg ) [9] => Array ( [filename] => 1655293671_9_EIDON-SS23-TYPOI-MAGIO_Page_10.jpg ) [10] => Array ( [filename] => 1655293671_10_EIDON-SS23-TYPOI-MAGIO_Page_11.jpg ) [11] => Array ( [filename] => 1655293671_11_EIDON-SS23-TYPOI-MAGIO_Page_12.jpg ) ) 1